SZKOLENIA

Szkolimy klientów z wybranych gałęzi prawa.

Szkolimy klientów z wybranych gałęzi prawa, w szczególności przeprowadzamy szkolenia w zakresie:

  • ochrony danych osobowych i dostosowania przedsiębiorstw do wymogów RODO, a także przeprowadzamy szkolenia dla pracowników z praktycznego zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych
  • prawa energetycznego dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zmian legislacyjnych w Polsce i konsekwencji prawnych nielegalnego poboru energii elektrycznej i gazu
  • procedur antymobbingowych u przedsiębiorców, wprowadzania polityki antymobbingowej u pracodawców oraz zachowań pracowników w przypadkach doświadczeń mobbingu