OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Doradzamy w procesach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

  • sporządzamy polityki bezpieczeństwa
  • dostosowujemy dokumentację przedsiębiorstw do wymogów RODO
  • reprezentujemy w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych
  • analizujemy kwestie naruszeń ochrony danych osobowych pod kątem dochodzenia roszczeń
  • negocjujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych