PRAWO PRACY

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

  • reprezentujemy w postępowaniach przed sądami pracy oraz w sporach z ZUS
  • przygotowujemy oraz analizujemy dokumentację pracowniczą
  • prowadzimy mediacje w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
  • doradzamy w zakresie pozapracowniczych form zatrudnienia
  • udzielamy porad prawnych pracownikom w zakresie uprawnień rodzicielskich, w szczególności w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego i w okresie powrotu do pracy