PRAWO CYWILNE

Świadczymy pomoc prawną naszym klientom w sporach sądowych, w negocjowaniu i konstruowaniu umów, a także doradzamy w sprawach spadkowych.

  • reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi
  • doradzamy w kwestiach dziedziczenia, w szczególności w sprawach nabycia spadku, działu spadku, sporządzenia testamentu, roszczeń z tytułu zachowku
  • analizujemy roszczenia naszych klientów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, błędów medycznych, wypadków drogowych oraz pomagamy w uzyskaniu odszkodowania
  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz innych dokumentów
  • uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami
  • przeprowadzamy windykację należności