PRAWO KARNE

Jesteśmy obrońcami w sprawach karnych na każdym etapie postępowania.

  • reprezentujemy w postępowaniach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego jako obrońcy lub pełnomocnicy pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych czy prywatnych
  • analizujemy prawnokarne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej